500 Sq Yards, Khayaban e Qasim, Phase VIII, DHA. Karachi