666 Sq Yards, Khayaban e Muhafiz, Phase VI, DHA. Karachi

1/8